ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

ОПРЕДEЛЕНИЯ

Електронен магазин rabotno-obleklo-iventi.com – eлектронен магазин за продажба на мъжки ризи. Електронният магазин предоставя на клиентите информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
Общи условия – Настоящите общи условия за доставка на продукти от rabotno-obleklo-iventi.com на клиентите.
rabotno-obleklo-iventi.com –  ИВЕНТИ ООД – собственик на търговската марка rabotno-obleklo-iventi.com, ЕИК:.BG115276913; адрес на управление: ул. “Борба” № 17; управител: Иван Иванов.
Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния магазин на rabotno-obleklo-iventi.com. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им предсатвители или надлежно упълномощени лица.
Продукти – всички стоки, публикувани в каталога на електронния магазин на rabotno-obleklo-iventi.com.
Продукти по поръчка – стоки, които клиентът може да поръча да бъдат изработени по негово желание.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За регистрация в електронен магазин rabotno-obleklo-iventi.com, моля натиснете тук.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОРЪЧКА

След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че клиентът е направил поръчка на избрани от него продукти и приема настоящите общи условия.
След извършване на поръчката клиентът получава потвърждение по електронната поща, която е попълнил във формуляра за поръчка, с всички данни за поръчката.
За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на формулярите за поръчка, което може да увреди нашите клиенти, поръчките се считат за приети от rabotno-obleklo-iventi.com след изпращането на потвърждение по електронна поща от rabotno-obleklo-iventi.com до клиента и получаване на пълния размер на цената на поръчаните продукти и цената на доставката, ако такава се дължи. При плащане с наложен платеж, поръчките се считат за приети след потвърждение от страна на rabotno-obleklo-iventi.com.

ЦЕНИ НА ПРОДУКТИТЕ

Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС.
Цените на продуктите са актуални към датата на поръчката.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на цената на поръчаните продукти се извършва посредством изчерпателно изброените по-долу начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на електронния магазин rabotno-obleklo-iventi.com, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

Плащането на цената се осъществява по следня начин:

1. Чрез наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката;

2. Чрез карта : клиентът заплаща дължимата сума директно чрез карта;

 • Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК. (или посредством Pay by Link)
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 5000 лева. 
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ

Във всички случаи клиентът получава касова бележка и стокова разписка с описание на стоката в пакета, освен ако не е заявил, че поръчката е подарък и желае да получи документите на друг адрес. В този случай rabotno-obleklo-iventi.com изпраща документите на допълнително посочения адрес, като обикновена поща и не носи отговорност за тяхното навременно пристигане или липсата им.
Във всички случай клиентът може да посочи изрично и да получи фактура или Invoice за стоката, като трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактура или Invoice.
rabotno-obleklo-iventi.com може да откаже да извърши продажбата, ако има невъзможност за проверка на фирмата на клиента. rabotno-obleklo-iventi.com не отчислява ДДС, ако клиентът заяви, че не е регистриран по ДДС или ако проверката на фирмата на клиента покаже, че фирмата не е регистрирана по ДДС.

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

 • Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения преглед;
 • Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката
 • Цената не съответства на дължимата цена.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Ако клиентът се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми rabotno-obleklo-iventi.com и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин (пране, гладене и др.) В този случай rabotno-obleklo-iventi.com възстановява на потребителя заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:

 • Дефекти на продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива);
 • Несъответствие между показания в сайта и получения от Вас продукт, което не се отнася до нюанси в цвета.

В случай, че установите някой от посочените проблеми, трябва да се свържете с нас не по късно от 3 дни след получаването на стоката. Всички разходи по връщането на стоката и/или доставянето на нова при рекламация са за сметка на rabotno-obleklo-iventi.com.

Връщане на стоката е възможно единствено и само ако стоката се върне в пълна окомплектовка и не е минала каквато и да е обработка (пране, гладене), не са премахнати никакви етикети и не е била употребявана.

Транспортните разходи по връщане на стоката се за сметка на клиента, освен в случай на рекламация.

Отказване от продукта и връщането му е невъзможно в случай, че е продукт по поръчка, освен ако връщането не е свързано с предявена рекламация.

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от rabotno-obleklo-iventi.com, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка от rabotno-obleklo-iventi.com и след уточняване на начина, по-който ще бъде извършено възстановяването.

НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

rabotno-obleklo-iventi.com се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които клиентът вижда на своя монитор, зависят от множество фактори, rabotno-obleklo-iventi.com не може да гарантира, че мониторът на клиента ще покаже истинските цветове. Различните нюанси на цветовете не се считат за неточно изпълнение на доставката и не са основание за нейната рекламация или връщане.

ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

rabotno-obleklo-iventi.com има право да откаже доставката на поръчани продукти в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия.

Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати.

В този случай rabotno-obleklo-iventi.com не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

rabotno-obleklo-iventi.com има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

1. информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;

2. действията на клиента могат да увредят rabotno-obleklo-iventi.com.

ЛИЧНИ ДАННИ

rabotno-obleklo-iventi.com се задължава да положи надлежната грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на rabotno-obleklo-iventi.com или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от rabotno-obleklo-iventi.com.

При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от rabotno-obleklo-iventi.com данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, rabotno-obleklo-iventi.com не носи отговорност при неизпълнение на доставката.

Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.

rabotno-obleklo-iventi.com има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да прави запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие. С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на rabotno-obleklo-iventi.com да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от rabotno-obleklo-iventi.com за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

Въпреки написаното по-горе, rabotno-obleklo-iventi.com няма да изпраща непоискани търговски съобщения на клиентите си повече от веднъж годишно, освен ако те не са заявили,че желаят да получават такива.

Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.

rabotno-obleklo-iventi.com няма да предоставя личните данни на трети страни с изключение на предвидените в закона случаи, включително когато те бъдат изискани от компетентен държавен орган.

ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Клиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на rabotno-obleklo-iventi.com не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.
Адресът за подаване на оплакване в писмена форма е:  Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 14; управител: Иван Иванов.
Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: uniform@iventi.bg

Срокът за подаване на оплакване е до 30 дни след възникване на събитието, предмет на оплакването.

rabotno-obleklo-iventi.com ще разгледа надлежно изготвените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от клиента.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни от rabotno-obleklo-iventi.com, се разрешават от компетентния български съд.

КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

С попълването на личните си данни и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие rabotno-obleklo-iventi.com да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка, включително да изпраща на клиента рекламни материали по пощата или по куриер. Клиентът може да откаже получаването на рекламни материали по пощата или по куриер като изпрати уведомление на rabotno-obleklo-iventi.com на следния електронен адрес: uniform@iventi.bg
С попълването на личните си данни или координати за връзка, както и с поръчката от електронния магазин rabotno-obleklo-iventi.com, клиентът дава изричното си съгласие rabotno-obleklo-iventi.com да се свърже с клиента за потвърждение на наличността, количеството, както и други параметри на поръчката и доставката.

Предоставянето на лични данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава rabotno-obleklo-iventi.com да осъществи контакт с клиента.

ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

1. името и адреса на доставчика rabotno-obleklo-iventi.com;

2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от rabotno-obleklo-iventi.com;

3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;

4. стойността на транспортните разходи;

5. начина на плащане и другите условия на доставка;

6. правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върната;

7. периода, за който цената на продуктите е в сила;

8. условията за употреба на продуктите;

9. условията и срока на гаранцията.

Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в електронния магазин rabotno-obleklo-iventi.com и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

rabotno-obleklo-iventi.com не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.

При наличие на непреодолима сила rabotno-obleklo-iventi.com следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.

rabotno-obleklo-iventi.com не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на клиент.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

rabotno-obleklo-iventi.com си запазва правото да променя Общите условия na интернет страницата на електронния магазин, без предварително уведомление до клиентите.

rabotno-obleklo-iventi.com не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на електронния магазин, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от rabotno-obleklo-iventi.com.