ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Персонална защита за вашите работници

Лични предпазни средства

Запазването на живота и здравето на служителите е най-важната задача на всеки работодател. В същото време някои професии и условия на труд представляват риск от различни наранявания, изгаряния или отравяния. Затова се изисква използването на различни лични предпазни средства. Ние предлагаме богата гама ЛПС: Маски, Лицеви щитове, Очила, Каски, Шумозаглушители (антифони), Ръкавици, Защитни колани, Предпазни обувки, Много други.

Свържете се с нас

Email

uniform@iventi.bg

Адрес

Пловдив 4023
ул. „Инж. Асен Йорданов“ 4

Телефон

+359 32 640 578